Afbrændingsforbud

På grund af tørken er der udstedt afbrændingsforbud i Kerteminde Kommune. Dette betuyder:

*Der må kun bruges grill på ikke-brændbart underlag, dvs ikke på græs, træterasser o.l.
*Gælder både kul- og gasgrill
*Vi henviser til fliseområderne ved køkkenerne

Vær særligt opmærksom på: 

• Smid ikke tændstikker, cigaretter ell.lign. i naturen
• Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset
• Bruger du grill eller bålsted i privatehaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange)
• Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister
• Grillen må ikke forlades, før den er slukket
• Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand
• Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Seneste opdatering 7. juli 2018