Klagemuligheder

 

Er du utilfreds med den ferie, du har købt, kan du læse om dine klagemuligheder her:

Hvis du er utilfreds med din ferie, skal du først og fremmest rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Borgere med bopæl i andet EU land end Danmark
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her via ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@camphverringe.dk.