Velkomstbrev sæsonen 2020

Kære gæster. Velkommen til sæsonen 2020
Så er tiden endelig kommet hvor vi kan åbne for sæsonen 2020. I år er vi stødt på en del udfordringer, vi ikke er stødt på før. Først den meget våde vinter, der gjorde det umuligt, at komme rundt på pladsen og få ordnet det vi normalt få ordnet inden åbning og nu Corona pandemien. 
Heldigvis har vejet været med os de sidste uger og den ekstra uge vi fik, da vi udskød åbningen, betyder at vi er nået rundt på pladsen og den er nu klar til at tage i mod jer.  Derfor glæder vi os nu til vi åbner på fredag kl. 8. 
Selvom foråret er godt på vej og vi glæder os til at komme i gang, bliver det jo desværre i år, under en del andre forudsætninger end normalt på grund af COVID-19. For at kunne åbne har vi måtte indføre en del ny regler, som er afgørende for at vi kan holde åbent. Derfor forventer vi, at alle der komme på pladsen, har sat sig grundigt ind i reglerne og overholder dem fuldt ud, da det desværre kan føre til lukning af pladsen, hvis reglerne ikke overholdes. Find alle de ekstraordinære regler på side 3 og alt det andet (alm. Pladsregler, målerinformationer, skelregler) på sidste side.
Føler du dig syg? - Er du i karantæne? - Har du været ude at rejse for nyligt? Så må du ikke komme ind på pladsen
Som sagt åbner vi kl. 8, men vi anbefaler at ikke alle kommer kl. 8, så der ikke bliver for meget kø. I bedes være opmærksomme på altid at holde afstand, uanset hvor I befinder jer. Vi har lavet poser klar til jer og de vil stå udenfor receptionen, så I selv kan tage den, og køre ind. Husk at bruge håndspritten inden du rører ved poserne og hold afstand!  VIGTIGT! Ankommer du efter receptionens åbningstid er det kun muligt at tjekke ind hvis du har givet receptionen besked på forhånd i dennes åbningstid. Receptionen vil ikke være åben, men det vil være muligt at ringe eller skrive til os fra 8-19 både fredag og lørdag og 8-16 på søndag. 
 
I posen er der:
- en måler, der skal sætte på, så vi kan plombere den
- kvittering for måleraflæsningen (hvis den ikke er korrekt kontakt da venligst omgående receptionen) 
- et gavekort så I kan invitere gæster på en weekend
- en internetkode   
- en keyhanger med et alm. kort og et lille kort til nøgleringen (det vil ikke være muligt at få ekstra kort eller få aktiveret armbånd, indtil coronasituationen ændre sig)
På fredag vil der være to der hjælpe med at hente gulv, bugsere og vejlede om skel og brandsikkerhed, dem kan I fange ude på pladsen, vi kan desværre ikke ringe dem op fra receptionen. Da mange af numrene desværre er blæst af gulvene, skal I selv sørge for at pladsmændene kan se nummeret på jeres gulv, inden I fanger en af dem og sender dem op for at hente det. Der kan ikke bestilles tid og der kan opstå ventetid. De hjælper så hurtigt de kan. Husk vores pladsmand ikke er til rådighed i alle receptionens åbningstimer, og på åbningsdagen forventes de min. at kunne hjælpe i tidsrummet 8-15. Husk at vises hensyn til vores personale ved at holde god afstand til dem.  
 
På grund af Corona er det ikke tilladt at have gæster på pladsen, i første omgang til efter Påske, men når I ankommer, må I gerne have nogen med til hjælpe med vogn og fortelt, men vi beder om at I begrænser brug af vores bad og toiletbygninger til det allermest nødvendige. 
Som de fleste jo ved, er vores faste pladsmand Søren gået på efterløn, ligesom Puk er startet nyt arbejde i det firma der laver vores bookingsystem og Louise er på barsel. Det betyder Kalle, som var på pladsen sidste sommer, vil hjælpe Michael på pladsen, i receptionen er Malene tilbage sammen med Janne og i rengøringen er Dorthe også tilbage sammen Anja, som har sin første sæson herude. Torben vil forsøge at springe til både på pladsen og i receptionen. 
 
Den traditionelle flaghejsning er desværre aflyst på grund af coronasituationen Vi har planlagt velkomstmøde i slutningen af april, men det har vi valgt af aflyse og vi informere på anden vis. 
 
Vores forskellige aktiviteter vil være nedlukket. De eneste bygninger der vil være åbne er toiletbygninger og baderum og her vil der være en del restriktioner der skal følges, hvilket også gælder på legepladsen. Hvornår vi åbner de forskellige ting afhænger af hvordan situationen udvikler sig, så her følger vi myndighederne tæt. 
 
Vores butik vil også være lukket og vi anbefaler at I følger myndighedernes anvisning og handler ind hvor I plejer, inden I kommer herud, for at minimere smitterisikoen. 
 
Vi har forståelse for at den plads I møder i år, vil se anderledes ud i forhold til det I er vant til. Men da vi ikke ved hvor længe det vil stå på og hvor meget det vil komme til at påvirke jer, har vi valgt at tage stilling til hvordan vi forholder os til det, på et senere tidspunkt.    
 
Det er vigtigt, for at vi kan holde åbent, at alle hjælper med at overholde alle regler, så vi sammen, hver for sig,  kan nyde opholdet i trygge rammer.
 
SITUATIONEN TIL TRODS HÅBER VI ALLE FÅR EN RIGTIG GOD SÆSON. VIS HENSYN, HOLD AFSTAND OG PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN
 
Vi glæder os til at se jer.
 
Teamet på Camp Hverringe
 
                                                                                                   
Skærpede regler på grund af COVID-19
 
Den vigtigste regel er, at man under ingen omstændigheder må komme ind på pladsen, hvis man føler sig syg, har været ude at rejse for nyligt eller hvis du er i karantæne. Dette gælder også selvom du kun ønsker at være i din egen vogn.  
Forældre er til en hver tid ansvarlige for deres børns færden og for at de også overholder alle gældende regler, så hold venligst opsyn med jeres børn.
Brug af fælles bad og toiletter. Et område med skærpede regler
- Vi henstiller til, at man i videst mulig omfang benytter faciliteterne i egen vogn
- Benyttes de fælles områder er det ekstra vigtigt, at der er meget fokus på hygiejnen
- Sprit gerne hænder inden du går ind i rummet
- Hvis alt er optaget skal du vente udenfor bygningen til der er en der går ud. Det er FORBUDT, at være mere end 10 i rummet
- Hold mindst 2 m afstand 
- Rør ikke ved håndtag og haner efter håndvask, brug et stykke papir
- Rør ved mindst muligt 
 
Brug af vandposter. Et område med skærpede regler
- Der må under ingen omstændigheder drikkes direkte af vandposterne
- Forældre er ansvarlige for at børn ikke benytter vandposterne
- Vær ekstra omhyggelig med hygiejnen 
- Brug gerne handsker (nye, der ikke har rørt ved andet)
- Vandposterne må ikke benyttes som håndvaske 
(det må de i øvrigt aldrig, da der ikke er afløb på dem) 
- Vi henviser til vores udekøkkener til afskyldning og opvask, hvis man ikke kan vaske op i egen vogn
- Afløbsvand fra campingvognen skal altid hældes i udslagskummerne
 
Brug af udekøkkener. Et område med skærpede regler
- Være ekstra opmærksom på hygiejnen
- Vask hænder både før og efter vasken benyttes
- Der må under ingen omstændigheder drikkes direkte af vandhanerne
- Forældre er ansvarlige for at børn ikke benytter vandhanerne
- Vi anbefaler at de fælles vaske kun bruges til opvask, madlavning foretages i egen vogn
 
Brug af udslagskummer. Et område med skærpede regler
- Være ekstra opmærksom på hygiejnen
- Vask hænder både før og efter vasken benyttes
- Der må under ingen omstændigheder drikkes af vandhanerne
- Forældre er ansvarlige for at børn ikke benytter vandhanerne
 
Brug af CamperCleanen. Et område med skærpede regler
- Være ekstra opmærksom på hygiejnen
- Vask hænder både før og efter vasken benyttes                                                                                                               
Brug af legeplads. Et område med skærpede regler
- Der må max. opholde sig 10 personer på legepladsen ad gangen
- Der skal være mindst 2 meters afstand mellem dem der opholder sig på legepladsen, gælder dog ikke medlemmer af samme husstand
- Forældre er til en hver tid ansvarlige for deres børns færden
- Vær ekstra omhyggelige med hygiejnen og sørg for at hænderne vaskes grundigt efter brug af legepladsen
 
 
Vær opmærksom på at myndighederne kan udstede bøder til både campingpladsen og enkeltpersoner, hvis reglerne ikke følges. 
Hvis man ikke følger reglerne, og de af myndighederne udstukne retningslinjer, ikke overholdes, ser vi os desværre nødsaget til at bortvise vedkomne, da det ellers kan føre til at pladsen må lukke
 
Alm. Pladsregler - er lavet for at du og alle vores andre gæster kan få en fantastisk ferie. Tjek dem, overhold dem og nyd livet ...det er da nemt ikk’?
1. Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.00 - 07.00 og kørsel er ikke tilladt i dette tidsrum.
2. Kør aldrig mere end 10 km/t. På Camp Hverringe er der masser af små børn og familier. Derfor er det vigtigt at vi passer på hinanden. Overholder man ikke fartgrænsen, lukker vi bomkortet og der må parkeres uden for pladsen.
3. I må gerne parkere inde på pladsen. Det må dog kun ske på den lejede enhed og ikke på andre ledige områder. Der må kun parkeres 1 motorenhed (bil, motorcykel, autocamper osv.) pr. enhed. Både over 10 fod skal placeres på lejet bådplads. Ekstra motorenhed skal parkeres på p-pladsen/gæsteparkeringen overfor indkørslen til Camp Hverringe.
4. Får I gæster på Camp Hverringe. Så skal de parkere på gæsteparkeringen. Husk at besøgende skal melde deres ankomst og købe entre i receptionen inden de går ind på pladsen. Har i gæstekort skal antal gæster meldes pr. sms til 20 26 95 52 inden gæsterne kommer. Ikke betalende besøgende bortvises omgående.
5. Gå hvor I vil. Næsten. Camp Hverringe er en smuk plads og vi prøver at passe godt på den. Derfor er det ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn. Tag hensyn til dine medcampister og lad være med at krydse over andres eller tomme pladser.
6. Jeres “bedste ven” skal holdes i snor. Vi elsker hunde, men kun når de er i snor. Husk derfor altid snoren, når I skal ud at gå - også når hunden luftes på stranden og i skoven. Og husk altid at fjerne deres efterladenskaber.
7. Smid ikke affaldet! Vores gæster fortjener en ren ferie. Affald, papir osv. må derfor ikke smides/efterlades på og omkring pladsen. Sejl helst ud med affaldet eller benyt altid de opstillede affaldsspande og husk, at fiskeaffald ikke lugter rart ...og derfor skal forsegles inden det lægges i affaldsspande. 
8. Pas godt på jeres børn. Camp Hverringe er et kæmpe område og derfor vil vi gerne at alle forældre holder opsyn med egne børn og desuden sikrer sig, at børnenes leg foregår på en god måde, hvor der er plads til alle.
9. Nyd livet, på eget ansvar. Når I benytter pladsens aktivitetsbaner, legepladser, både, dyrefold, swimmingpool og øvrige faciliteter er på eget ansvar. Husk at passe på hinanden. Der er ikke livredder ved pool og strand!
10. De røde cykler bedes returneres til legepladsen efter leg. Cykling ved legepladsen skal forgå i langsomt tempo og det samme gælder nå man bruger segboards.
11. Boldspil. Det er sjovt at spille bold, men vi henviser til vores boldbaner og her bedes I også tage hensyn til jeres medcampister.
12. Du skal udover de ovenstående regler, overholde de generelle forhold på campingpladser. Lejrchefen og dennes assistent(er) kan til enhver tid bortvise besøgende, som udviser uhensigtsmæssig adfærd eller ikke overholder de anviste retningslinjer.  
VIGTIGT vedr. måler
Det er vigtigt at måleren sættes på, når I kommer ned på pladsen. Vi kommer herefter rundt og plombere den.
I posen finder I en bon med målerstanden, tjek at den er korrekt, eller henvend jer straks til receptionen. Det er for sent at gøre indsigelser ved afrejse. 
 
Det anbefales at der sættes en pose rundt om el-måleren, for at undgå fugt i måleren, som kan føre til strømafbrydelser.
Det anbefales desuden at I jævnligt aflæser jeres el-måler og straks henvender jer i receptionen, hvis noget synes forkert. Indsigelser skal gøres med det samme. Ved afrejse vil vi forholde os til den aktuelle aflæsning. Konstateres det under eventuelle kontrolmålinger, at måleren ikke har kørt, forbeholder vi os ret, til at lave et overslag, svarende til et gennemsnitligt el-forbrug. 

Bemærk paragraf 16 i lejebetingelserne i forhold til el: El afregnes efter forbrug. Elforbrug afregnes ved afrejse og ikke ved sæsonslut.  Elmåleren vil blive 
plomberet ved udtag på strømstanderen og fra elmåleren køres videre med EU stik. Udlejer er ikke erstatningspligtig for de følger det måtte medføre ved strømudfald.
(F.eks. optøede madvarer m.v.).
Brandsikkerhed - Hold afstand
På pladserne SKAL alle holde 1,5m til skel. Hvor der er hæk, er skel midt i hæk. Dette gælder også redskabs-, for- og ekstra telte. Undtaget er de sider hvor der ikke KAN komme naboer. Spørg din pladsmand hvis du er i tvivl, det er træls at skulle flytte sin vogn/telt.
Hvis der opsætte hundehegn, skal der være plads til at bilen kan parkere inde på pladsen. 
 Hjælp med at skabe en brandsikker campingplads – det gælder din egen og øvrige gæsters sikkerhed!                                                                 
Vi forventer, at I sammen med os er med til at undgå smitten spredes ved at overholde Sundhedsstyrelsens udmeldte retningslinjer. Du finder et samlet overblik fra styrelsen her: www.coronasmitte.dk .
De bedste hilsner
Teamet på Camp Hverringe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

 


VI ANVENDER COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik, optimering af indhold og forbedring af brugeroplevelsen.
Hvis du klikker luk knappen accepterer du vores brug af cookies. Læs vores Cookie- og privatlivspolitik her